โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ Humanoid ณ ประเทศเกาหลีใต้
ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ Humanoid ณ ประเทศเกาหลีใต้

28 พ.ย. 2562 0 592

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ครูสืบศักดิ์ จอมธรรม และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ Humanoid และ หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันขั้นสูง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ส่งเสริมการเรียนรู้การ Coding ขั้นสูง เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติผ่

โรงเรียนนคราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคราชสีมา ศึกษาดูงาน
โรงเรียนนคราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคราชสีมา ศึกษาดูงาน

21 ม.ค. 2563 0 825

ในวันที่ 21 มกราคม 2563 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อม ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน นคราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคราชสีมา ศึกษาดูงาน กิจ

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

11 ก.พ. 2563 0 838

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2
ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2

21 ก.พ. 2563 0 1,655

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

24 ก.พ. 2563 0 932

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนสำเร็จการศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนสำเร็จการศึกษา

04 มี.ค. 2563 0 1,478

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ
แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ

25 ก.ย. 2562 0 1,986

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน นายณัฐมัย แก้วหล้า และ นาย อาเบต บัวดอกตูม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ “แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ”

ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคล  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคล  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา

14 ก.ค. 2563 0 433

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือเชิญผู้อำนวยการเป็นวิทยากร
หนังสือเชิญผู้อำนวยการเป็นวิทยากร

16 ก.ค. 2563 0 2,203

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

05 ก.ย. 2562 0 1,039

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

05 ก.ย. 2562 0 1,372

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) โรงเรียนเฉพาะความพิการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) โรงเรียนเฉพาะความพิการ

10 ธ.ค. 2561 0 1,430

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) โรงเรียนเฉพาะความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สนามการแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ วันที่ 11 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”
ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”

04 ต.ค. 2561 0 4,474

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในกิจกรรมทอด ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”

การประชุมผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน4จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)
การประชุมผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน4จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)

01 มิ.ย. 2561 0 1,522

การประชุมผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน4จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ​​​​​​​เขตศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 33 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ นายสันติภพ เรขะรุจิ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ นายสันติภพ เรขะรุจิ

12 เม.ย. 2561 0 1,572

ในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 นางพวงทอง ศรีวิลัย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ นายสันติภพ เรขะรุจิ

^