โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสระเกล้าดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
พิธีสระเกล้าดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

20 เม.ย. 2559 0 1,466

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม3 ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่2
ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่2

30 ก.ค. 2558 0 1,140

ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่1
ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่1

30 ก.ค. 2558 0 1,396

ประกาศโรงเรียนศึกษาศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน

04 มี.ค. 2558 0 822

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

^