โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
การประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

30 ส.ค. 2563 0 630

การประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่คณะเทคนิคการแพทย์
บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่คณะเทคนิคการแพทย์

27 ส.ค. 2563 0 440

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมวางแผน ฟื้นฟูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

27 ส.ค. 2563 0 724

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในงานพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร “โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education)
พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร “โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education)

21 ส.ค. 2563 0 792

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร “โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education) สำหรับผู้พิการ: Hard/Soft Skills Preparation และ Pre-Incubation

รายงานตัวครูผู้ช่วย
รายงานตัวครูผู้ช่วย

13 ส.ค. 2563 0 1,392

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัว รวมทั้งสิ้น 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี บรรจุเอกชีววิทยา 2. นางสาวธันย์ชนก พาศิริ บรรจุเอกชีววิทยา 3. นายณัฐ

แสดงนิทรรศการ "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
แสดงนิทรรศการ "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

31 ก.ค. 2562 0 388

ในวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานอาชีพของนักเรียน ในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เท

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "หนาวนี้ที่ศรีสังวาลย์" ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "หนาวนี้ที่ศรีสังวาลย์" ประจำปีการศึกษา 2562

19 ธ.ค. 2562 0 566

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นำโดยงานกีฬาและนันทนาการ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์เขียงใหม่ โดยแบ่งนักกีฬาเป็น 2 สี คือสีน้ำเงินและสีแดง

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563

11 ส.ค. 2563 0 1,734

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

31 ก.ค. 2563 0 325

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ตัวแทนครู และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วม โครงการ Universal Travel ณ จังหวัด Okinawa ประเทศญี่ปุ่น
ตัวแทนครู และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วม โครงการ Universal Travel ณ จังหวัด Okinawa ประเทศญี่ปุ่น

28 พ.ย. 2562 0 475

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2562 ครูบัวเรียม พรมจีน พร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นางสาว วรรณภา ปานชิยา และ นางสาวอุษณีย์ นิยมบรรพต เข้าร่วมโครงการ Universal Travel กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนผู้บกพร่องทางร่างกาย และ สติปัญญา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

21 ธ.ค. 2562 0 812

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

16 มี.ค. 2562 0 1,316

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี ควา

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

16 ก.ย. 2562 0 1,227

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นำโดย นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ)

11 ธ.ค. 2561 0 1,098

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ)

เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ภายใต้ "โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ภายใต้ "โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี ๒๕๖๒

13 ต.ค. 2562 0 453

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ครูสืบศักดิ์ จอมธรรม และ นายณัฐมัย แก้วหล้า นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ซึ่งเป็น ICT Talent ประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม - รับฟังนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย

นายวรภพ สมอดี นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และคณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เข้าพบ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)
นายวรภพ สมอดี นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และคณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เข้าพบ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

28 พ.ย. 2562 0 474

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวรภพ สมอดี นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และคณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว

^