โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ป้ายกำกับ วันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติอำเภอสันทรายเชียงใหม่

1
^