โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติอำเภอสันทรายเชียงใหม่

วันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติอำเภอสันทรายเชียงใหม่

ในวันที่ 12 สิงหาคม2561คณะครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม
เนื่องในในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายเป๋นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท),ชมรมอปท.สันทราย เชียงใหม่
ร่วมกับพลังประชาชนใน อปท.ทั้ง 11 แห่งของอำเภอสันทราย ร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม...ในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมอบโล่แม่ดีเด่น ให้กับแม่ดีเด่นของแต่ละตำบล


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^