โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 Booster dose : Astrazeneca

คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 Booster dose : Astrazeneca
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3
(Booster dose : Astrazeneca)
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^