โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ป้ายกำกับ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

1
^