โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวสารทั่วไป

23 ตุลาคม 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
23 ตุลาคม 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

23 ต.ค. 2559 0 877

วันนที่ 23 ตุลาคม 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่าน ญาณากร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียเชียงใหม่
ท่าน ญาณากร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียเชียงใหม่

09 ต.ค. 2559 0 1,108

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ท่าน ญาณากร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

นักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ศึกษาดูงาน
นักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

08 ก.ย. 2559 0 2,653

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 นักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์จำนวน 2 ท่านศึกษาดูงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องฟันสวยยิ้มใส และห้องฟื้นฟู

วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

24 ก.ย. 2559 0 922

20 กันยายน 2559 ภาพถ่ายนักศึกษาจาก วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่ และอาจารย์จำนวน 2 ท่านศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมกัฬาของนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่

นักเรียนโครงการ American Youth Leadership Program (AYLP)ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมทำกิจกรรมอาสา
นักเรียนโครงการ American Youth Leadership Program (AYLP)ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมทำกิจกรรมอาสา

25 ก.ค. 2559 0 1,402

นักเรียนชาวอเมริกัน โครงการ American Youth Leadership Program AYLP ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมทำกิจกรรมอาสา

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย ทำฟันนักเรียน
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย ทำฟันนักเรียน

25 ก.ค. 2559 0 1,303

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะทีมงานจาก หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ สว ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย ทำฟันนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ผอ.พวงทอง ศรีวิลัย ให้โอวาทแนวทางปฏิบัติ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผอ.พวงทอง ศรีวิลัย ให้โอวาทแนวทางปฏิบัติ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

25 พ.ค. 2559 0 1,219

ท่านผู้อำนวยการ พวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้โอวาท และ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายพระบ
คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายพระบ

23 ต.ค. 2557 0 1,061

คณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

^