โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 วัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้รับการสนับสนุนวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19
ให้กับบุคลากรของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จำนวน 31 คน
ในการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จากคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
นายกสมาคมสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล
ตามมาตรการโครงการ Sandbox Safety Zone in Schoolเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^