โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน 
จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
                (1) พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
                (2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^