โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)
ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โดยมี รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^