โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ร่วมกันโรงพยาบาลสันทราย
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรัสังวาลย์เชียงใหม่เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^