โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง
พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร 
และ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^