โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
ร่วมกับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง
การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธ์น้อย  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน และได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
ในอาคารเรียน พร้อมทั้งมอบชุดอนามัย และหน้ากาก จำนวน 5 กล่อง ให้กับคณะครู นักเรียน
และบุคลากร ของโรงเรียนทุกคน มีความมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด - 19
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^