โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม " สร้างโอกาส สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม"

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^