โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทีมบริหาร คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding
และศูนย์การเรียนรู้ STEM สู่ Smart farm ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^