โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นางสาววรรณภา ปานชิยา ได้รับรางวัล Best Award eTool (Excel) การแข่งขัน Global IT Challenge 2021 (for Youth with Disabilities) Final Round

นางสาววรรณภา ปานชิยา ได้รับรางวัล Best Award eTool (Excel) การแข่งขัน Global IT Challenge 2021 (for Youth with Disabilities) Final Round
ขอแสดงความยินดี
 กับ นางสาววรรณภา ปานชิยา
ได้รับรางวัล Best Award eTool (Excel)
การแข่งขัน Global IT Challenge 2021
(for Youth with Disabilities) Final Round ผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  15 ประเทศจากทั่วโลก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^