โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหารครูบุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล


ประมวลภาพกิจกรรม...


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^