โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562  งานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
กิจกรรมกายบำบัดและกิจกรรมบำบัด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^