โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

สรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2562

 
สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการ


    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^