โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”

ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”
ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”
         มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอด
ผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี
17 ปี สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการ ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และเด็กพิการทุกประเภท
    

               
 

....คลิกที่เพื่อชมภาพกิจกรรมของปีที่ผ่านมา...
2558  2559 2560
        รวมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาทุนสมทบ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
        เชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ 
ซึ่งจะมีการทอดถวาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในวันที่
21 ตุลาคม 2561 
เวลา
09.00หรือท่านผู้มีจิตศรัทธา 
สามารถสั่งจ่ายเป็น 
 
  •         
  •    -
  • ธนาณัติ / เช็คสั่งจ่าย 

                     -    โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้  ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
                          สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ 375-0-07264-7
                     -    บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี “UNIVERSAL FOUNDATION FOR
                          PERSON WITH DISABILITY FOR SRISANGWAN CHIANGMAI SCHOOL
                          หมายเลขบัญชีสะสมทรัพย์ 587-0-65064-4


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^