โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรม “รถอิ่มน้ำมัน ใจท่านอิ่มบุญ" ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

^