โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ หวังให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน

^