โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกนิษฐา กวาวสิบสาม

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ

ตำแหน่งครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^