โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^