โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวสารทั่วไป

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

11 ก.ย. 2565 0 325

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยียมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยียมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

16 ก.ค. 2563 0 897

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางพวงทอง ศรีวิลัย ทีมบริหาร คณะครู บุคลากร แล ะนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยียมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม...

ตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

16 ก.ค. 2563 0 811

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทีมบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นำโดย นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ได้ให้การต้อนรับคุณไวยวัต ณ เชียงใหม่ และ คุณชูลิตต์ หัตถกิจโกวิท เป็นตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

07 ม.ค. 2563 0 785

ในวันที่22-23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ได้รับเหรียญทอง

กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

04 ก.ค. 2563 0 851

กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562

04 มิ.ย. 2562 0 1,339

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”

25 เม.ย. 2562 0 965

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”

ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23 ก.พ. 2562 0 946

คณะครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562

15 ม.ค. 2562 0 798

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

05 ธ.ค. 2561 0 1,049

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”
นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

01 ธ.ค. 2561 0 1,507

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018
นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

17 พ.ย. 2561 0 1,626

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ
ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ

17 พ.ย. 2561 0 1,429

ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

07 ก.ย. 2561 0 1,603

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ
ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 2561 0 1,094

ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ และ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รวมกันจัดกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของให้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ

^