โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 ตำแหน่ง

16 ก.ค. 2565 0 647

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน 2 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

24 ต.ค. 2564 0 629

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online

27 ต.ค. 2564 0 536

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online งานแถลงผลงานสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กด้อยโอกาส 4 ภารกิจหลัก ภายใต้แนวทาง “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง”

คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 Booster dose : Astrazeneca
คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 Booster dose : Astrazeneca

03 พ.ย. 2564 0 618

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 (Booster dose : Astrazeneca)

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

03 พ.ย. 2564 0 469

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมกันโรงพยาบาลสันทรายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School

22 ต.ค. 2564 0 545

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การดำเนินงานตาม Sandbox Safety Zone in School ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เช

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 วัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 วัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

12 ต.ค. 2564 0 452

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จำนวน 31 คน ในการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จากคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเ

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ

22 มี.ค. 2564 0 1,252

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

10 ก.พ. 2564 0 839

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทีมบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

10 ก.พ. 2564 0 872

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding และศูนย์การเรียนรู้ STEM สู่ Smart farm

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

05 ต.ค. 2563 0 967

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา IOT ด้านการศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา IOT ด้านการศึกษา

07 ต.ค. 2563 0 835

โรงเรียนศรีสังาวลย์เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา IOT ด้านการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

12 ต.ค. 2563 0 1,138

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร

การฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
การฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว

09 ก.ย. 2563 0 846

การฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว

นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

31 ส.ค. 2563 0 874

นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

30 ส.ค. 2563 0 1,049

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

^