โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ว้นเด็กแห่งชาติสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มลูก ๆ เด็กดี ศรีสังวาลย

^