โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีร่วมมอบเงินและสิ่งของให้แก่

^