โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

TIECA ฉลองครอรอบ 20ปี มอบรถเข็นนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

^