โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

คณะผู้บริหารบริษัทเชลล์เยี่ยมชมโครงการ School BIRD

^