โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

สินค้างานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

สินค้างานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
สินค้างานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สวยงาม ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดทำสินค้า กรอบไม้บุกำมะหยี่ แผ่นโลหะแต้มลายทอง เพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ถือเป็น ผลงาน ในงานอาชีพของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบเป็นของที่ระลึก เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้าได้ ณ ห้องงานอาชีพ ของ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้ และท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 053-498145
โทรสาร : 053-498146
มือถือ : 0864288344
คลิก! ชมสินค้าทั้งหมด...

ราคาสุทธิ : ติดต่อสอบถาม บาท

^