โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ
สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรม การเรียน-การสอนและเส้นทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด


ประมวลภาพกิจกรรม ...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^