โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561นางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ 
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม
งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018
โดยมีท่านนายแพทย์ธีรเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ถึง 2 ครั้ง
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อร่วมให้กำลังใจ ตัวแทนทีมชาติไทยและ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ให้นคณะครูและนักเรียน ในด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ ตามนโยบาย Thailand 4.0
อีกทั้งเป็นโอกาสดี ที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพกับ
ผู้ร่วมการแข่งขันซึ่งมีมากกว่า 10,000 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลก


ประมวลภาพกิจกรรม...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^