โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”
ภายในงานมีการแสดงฟ้อนวี ของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับ
กิจกรรมสันทนาการ การแสดงมายากลและการแสดงบิดลูกโป่ง จาก Rainbow Magic Show
พร้อมกันนี้คณะร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
และได้เยี่ยมชมคลินิกฟันสวยยิ้มใสของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น


ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^