โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทีมบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
นำโดย นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ได้ให้การต้อนรับคุณไวยวัต ณ เชียงใหม่ และ คุณชูลิตต์ หัตถกิจโกวิท
เป็นตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท


ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^