โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยียมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางพวงทอง  ศรีวิลัย ทีมบริหาร คณะครู
บุคลากร แล ะนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้ให้การต้อนรับ ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเยียมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม...


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^