โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่22-23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562
ระดับชาติ  (ภาคเหนือ)  การศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ได้รับเหรียญทอง 32 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการ รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 37 รายการ

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^