โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

ในวันที่  3 กรกฎาคม   2563 นางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม ผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้ให้การต้อนรับ กองพลทหารราบที่ ๗  จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภค
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
4 กรกฎาคม 2563  
โดย พ.อ.สันติ สุขป้อม รอง ผบ.พล.ร.7 เป็นประธาน

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^