โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม " สร้างโอกาส สร้างความสุข สร้างรอยย

^