โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

youtube ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลดูบน Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BhlpsMHBCjE


ส่วนมือถือดูได้ที่
https://m.youtube.com/watch?v=BhlpsMHBCjE


เว็บไซต์สำรอง
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://www.obectv.tv/

 
^